Wydarzenia

  Zapoznaj się z zasadami organizacji wydarzeń

  Osoba zgłaszająca: (wymagane)

  Email: (wymagane)

  Tel. kontaktowy: (wymagane)

  Nazwa wydarzenia: (wymagane)

  Typ wydarzenia (np. spotkanie, wykład, warsztaty, gra miejska): (wymagane)

  Charakter wydarzenia (np. naukowy, dydaktyczny, kulturalny, rozrywkowy, sportowy): (wymagane)

  Data, godzina i czas trwania wydarzenia: (wymagane)

  Organizator: (wymagane)

  Uczestnicy (kto jest odbiorcą wydarzenia, spodziewana liczba uczestników): (wymagane)

  Opis wydarzenia (program, cel wydarzenia): (wymagane)

  Zapotrzebowanie na sale: (wymagane)

  Zapotrzebowanie na dodatkową przestrzeń (np. patio; poziom 0 - na stoisko promocyjne; poziom 0 - na stoisko rejestracyjne; inny poziom WZ; miejsce na catering): (wymagane)

  Zapotrzebowanie techniczne (np. ławki, nagłośnienie): (wymagane)

  Planowane efekty działań dla wydarzeń o charakterze naukowym (np. publikacje, projekty badawcze, badania naukowe): (wymagane)

  Zaplanowane działania marketingowe i promocyjne: (wymagane)

  Inni Partnerzy uczestniczący w realizacji wydarzenia (nazwa, zakres zaangażowania): (wymagane)

  Zobowiązuję się do przestrzegania uwag koordynatora

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyżej na potrzeby rejestracji wydarzenia.

  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

  1. Administratorem Twoich danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi (90 – 136) przy ul. Narutowicza 68. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: abi@uni.lodz.pl lub pisząc na adres korespondencyjny Administratora. Możesz kierować do niego wszystkie pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
  2. Masz prawo do dostępu do swoich danych, żądania ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Przysługuje CI również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
  3. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będziesz mógł zarejestrować wydarzenia odbywającego się na WZ UŁ. W każdej chwili możesz odwołać tę zgodę, jednak nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed jej odwołaniem.
  4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest, w zakresie objętym wyrażoną zgodą - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  5. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
  a) dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronach internetowych Administratora danych;
  b) podmioty zajmujące się realizacją działań: PR, reklamowych, promocyjnych, informacyjnych i marketingowych na rzecz Administratora danych.
  6. Twoje dane nie będą przekazywane do tzw. państw trzecich czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu:
  a) odwołania zgody na ich przetwarzanie;
  b) zakończenia realizacji działań związanych z organizacją zgłaszanego wydarzenia