Newsletter studencki

  Imię i nazwisko*

  Adres email*
  Uwaga! Podaj adres e-mail w domenie uniwersyteckiej

  Wybierz kierunek studiów z listy:

  Chcę otrzymywać od Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego „Newsletter dla studentów Wydziału Zarządzania UŁ” na mój adres e-mail w domenie uniwersyteckiej @edu.uni.lodz.pl. W każdej chwili mam prawo wycofać udzieloną zgodę.

  W przypadku problemów technicznych związanych z zapisaniem się do grona subskrybentów prosimy o kontakt: newsletter.wz@uni.lodz.pl

  Informacja o przetwarzaniu danych dla subskrybentów Newslettera dla studentów Wydziału Zarządzania UŁ

  1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź;

  2. Inspektor Ochrony Danych
  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego: na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych UŁ pok. 203; e-mail: iod@uni.lodz.pl

  3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach subskrypcji i wysyłki Newslettera dla studentów Wydziału Zarządzania UŁ.
  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną przez Panią/Pana zgodę.

  4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania usunięcia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie.

  5. Odbiorcy Twoich danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz stosownych umów zawartych z Uniwersytetem;

  6. Prawa związane z przetwarzaniem
  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
  1) dostępu do swoich danych osobowych,
  2) do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeżeli dotyczy,
  4) do przenoszenia danych osobowych na warunkach określonych w przepisach prawa,
  5) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody,
  6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

  7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
  Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do korzystania przez Panią/Pana z subskrypcji.

  Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. 2016.119.1) – „RODO”.