Newsletter absolwenta

  Imię i nazwisko*

  Adres email*

  Wybierz ukończony kierunek z listy:

  Tak, chcę otrzymywać od Uniwersytetu Łódzkiego „Newsletter dla Absolwentów Wydziału Zarządzania” na mój adres e-mail. W każdej chwili mam prawo wycofać udzieloną zgodę.

  Tak, wyrażam zgodę na otrzymywanie od Uniwersytetu Łódzkiego komunikatów marketingowych o świadczonych przez niego usługach, cennikach, promocjach i innych informacjach i wydarzeniach promocyjnych, których jest organizatorem lub współorganizatorem za pomocą wiadomości wysyłanych na mój adres e-mail. W każdej chwili mam prawo wycofać udzieloną zgodę.

  Szanujemy Twoją prywatność i chcemy, abyś wiedział, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe w związku z przesyłaniem Ci Newslettera Absolwentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Poniżej przedstawiamy ważne informacje, które pomogą Ci to ustalić.

  1. Administratorem Twoich danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi (90 – 136) przy ul. Narutowicza 68, e-mail: absolwenci.wz@uni.lodz.pl, nr tel. 42 635 53 68. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres iod@uni.lodz.pl lub pisząc na adres korespondencyjny Administratora. Możesz kierować do niego wszystkie pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
  2. Twoje dane będą przetwarzane w celu przesyłania Ci zamówionego newslettera, a także jego doskonalenia poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami interesujesz się najbardziej. Jeśli wyrazisz na to dobrowolną i odrębną zgodę, Twoje dane będą przetwarzane także w celach marketingowych polegających na przekazywaniu Ci komunikatów o usługach świadczonych przez Administratora, cennikach, promocjach i innych informacjach i wydarzeniach promocyjnych, których jest organizatorem lub współorganizatorem za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail.
  3. Jeśli subskrybowałeś newsletter podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) czyli Twoja zgoda. Jeśli wyraziłeś dobrowolną i odrębną zgodę także na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie dodatkowo art. 10 z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tzn. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest doskonalenie newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami interesujesz się najbardziej.
  4. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
  5. W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
  6. Odbiorcami Twoich danych będą podmioty zapewniające wysyłkę newslettera oraz analizujące czy czytasz newslettery od Administratora i które treści czytasz najchętniej.
  7. Twoje dane nie będą przesyłane do tzw. państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nie będziesz podlegał decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
  8. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości przesyłania Ci newslettera.
  9. Twoje dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na otrzymywanie newslettera, odwołania zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych albo wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych czy wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu uzasadnionego Twoją szczególną sytuacją. Zarówno zgodę na otrzymywanie newslettera jak i zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych możesz odwołać w każdym czasie. Nie będzie to jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.