Zgłoszenie udziału w projekcie „Nakręć firmę”

  Informacje o firmie


  Pełna nazwa firmy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  REGON (wymagane)


  Ulica (wymagane)

  Nr budynku (wymagane)

  Nr lokalu (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy

  Województwo (wymagane)

  Powiat

  Telefon (wymagane)

  Adres strony internetowej (wymagane)

  Opis firmy (wymagane)


  Dane zgłaszającego

  Imię (wymagane)

  Nazwisko (wymagane)

  Adres e-mail (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Status (wymagane)
  StudentAbsolwent

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn.29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883, na potrzeby rejestracji udziału w spotkaniu.