Instagram, czyli jak stworzyć markę ikoniczną i uwieść klienta

  Imię i nazwisko*

  Telefon kontaktowy*

  E-mail*

  NIP firmy, jeśli faktura ma być wystawiona na firmę

  Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o szkoleniu?

  Akceptuję warunki regulaminu* Regulamin

  Zapoznałem/am* się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych

  Chcę otrzymywać najnowsze informacje na temat szkoleń organizowanych przez WZ UŁ
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingu produktów Uniwersytetu Łódzkiego, przekazywania mi informacji o UŁ, organizowanych szkoleniach oraz akcjach promocyjnych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu e-mail przez WZ UŁ w celu dostarczenia newslettera
  Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje mi prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie w jakiej została wyrażona. Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez Nas przetwarzane.

  Chcę odczytywać powyższe informacje na telefonie lub komputerze
  Wyrażam zgodę na używanie przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem (telefonu, komputera), dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne).

  Chcę otrzymywać powyższe informacje na mój adres poczty elektronicznej
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi na podany przeze mnie adres e-mail za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej dotyczącej szkoleń lub usług UŁ, w tym także w formie załącznika do poczty elektronicznej (zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

  *Pola wymagane