Gala Absolwenta – formularz zgłoszeniowy

  Nazwisko*

  Imię*

  Adres email*

  Telefon*

  Poziom studiów:

  Studia w systemie:

  Czy jesteś zainteresowany wypożyczeniem togi i wypożyczeniem lub kupnem biretu?

  Udział w Gali Absolwenta jest bezpłatny.

  Osoby towarzyszące nie muszą być rejestrowane. Osoby towarzyszące prosimy o zajmowanie wskazanych dla nich miejsc na Auli.

  Pytania prosimy kierować na adres mailowy: absolwenci.wz@uni.lodz.pl

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w powyższym formularzu zgłoszeniowym przez administratora danych osobowych Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi (90 – 136) przy ul. Narutowicza 68 dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu „Gala Absolwenta” oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny informacji dotyczących tego wydarzenia.


  * pola wymagane

  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

  1. Administratorem Twoich danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi (90 – 136) przy ul. Narutowicza 68, e-mail: absolwenci.wz.uni.lodz.pl Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres iod@uni.lodz.pl lub pisząc na adres korespondencyjny Administratora. Możesz kierować do niego wszystkie pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
  2. Masz prawo do dostępu do swoich danych, żądania ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
  3. Podanie danych jest dobrowolne ale bez ich podania nie będziesz mógł wziąć udziału, jako Absolwent w „Gali Absolwenta Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego”. W każdej chwili możesz odwołać tę zgodę, jednak nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed jej odwołaniem.
  4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest, w zakresie objętym wyrażoną zgodą - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  5. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
  a) dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronach internetowych Administratora danych;
  b) podmioty zajmujące się realizacją działań: PR, reklamowych, promocyjnych, informacyjnych i marketingowych na rzecz Administratora danych,
  c) podmioty będące fundatorami wręczanych w trakcie „Gali Absolwenta Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego” nagród, jeśli będziesz kandydatem zgłoszonym do takiej nagrody.
  6. Twoje dane nie będą przekazywane do tzw. państw trzecich czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu:
  a) odwołania zgody na ich przetwarzanie;
  b) zakończenie realizacji działań związanych z organizacją wydarzenia „Gala Absolwenta Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego”.