Egzamin ACCA

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Data urodzenia (DD-MM-RRRR) (wymagane)

  Nr ID ACCA (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres e-mail (wymagane)

  Dane do faktury (wymagane)

  Poziom egzaminu

  Termin egzaminu

  Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o Licencjonowanym Centrum Egzaminacyjnym ACCA przy WZ UŁ?

  Uwaga!
  1. Do egzaminu może przystąpić wyłącznie osoba zarejestrowana w ACCA.
  2. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność otrzymanych zgłoszeń.
  3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uiszczenie opłaty (na min. 7 dni przed egzaminem).
  4. Po zgłoszeniu egzaminu w systemie ACCA - (wygenerowaniu „tokenu”) zmiana terminu egzaminu lub rezygnacja z niego jest niemożliwa.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu egzaminu.

  Oświadczam, że zapoznałam/em się z w/w warunkami przystąpienia do egzaminu.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyżej zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 r., na potrzeby rejestracji udziału w egzaminie.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18.02.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.Nr 144, poz. 1204 z 2002 r., dotyczących oferty edukacyjnej WZ UŁ.

  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

  1. Administratorem Twoich danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi (90 – 136) przy ul. Narutowicza 68. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: abi@uni.lodz.pl lub pisząc na adres korespondencyjny Administratora. Możesz kierować do niego wszystkie pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
  2. Masz prawo do dostępu do swoich danych, żądania ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Przysługuje CI również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
  3. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będziesz mógł zarejestrować się na egzamin ACCA. W każdej chwili możesz odwołać tę zgodę, jednak nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed jej odwołaniem.
  4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest, w zakresie objętym wyrażoną zgodą - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  5. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
  a) dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronach internetowych Administratora danych;
  b) podmioty zajmujące się realizacją działań: PR, reklamowych, promocyjnych, informacyjnych i marketingowych na rzecz Administratora danych.
  6. Twoje dane nie będą przekazywane do tzw. państw trzecich czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu:
  a) odwołania zgody na ich przetwarzanie;
  b) zakończenie realizacji działań związanych z organizacją egzaminu.