Szkolenie Prezentacje i wystąpienia publiczne – warsztaty metodą Design Thinking

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

E-mail (wymagane)

Nazwa i adres firmy

Stanowisko

NIP firmy, jeśli faktura ma być wystawiona na firmę

Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o szkoleniu?

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w powyższym formularzu zgłoszeniowym przez administratora danych osobowych Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi (90 – 136) przy ul. Narutowicza 68 w celu aktywnego udziału w szkoleniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18.02.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144, poz. 1204 z 2002 r.) dotyczących oferty edukacyjnej WZ UŁ.

⇒Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji szkolenia, a za zgodą osoby zgłaszającej się również w celu marketingu bezpośredniego, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
⇒Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit a) ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.
⇒Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu. Brak podania danych uniemożliwi jej zawarcie.
⇒Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych poprzez stronę zgloszenia.wz.uni.lodz.pl jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi (90 – 136) przy ul. Narutowicza 68. Możesz się z nami skontaktować poprzez wysłanie wiadomości na adres: iod@uni.lodz.pl
⇒Dane identyfikacyjne i kontaktowe będą przechowywane przez 6 miesięcy, a dane rozliczeniowe przez 5 lat po dacie szkolenia.
⇒Dane przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez osobę zgłaszającą się zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
⇒Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
⇒Odbiorcami danych osobowych są:
a) dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronach internetowych Administratora danych;
b) podmioty zajmujące się realizacją działań: PR, reklamowych, promocyjnych, informacyjnych i marketingowych na rzecz Administratora danych.