Środki trwałe w budowie

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

E-mail (wymagane)

Nazwa i adres firmy (wymagane)

Stanowisko (wymagane)

NIP firmy, jeśli faktura ma być wystawiona na firmę

Wybór daty szkolenia (wymagane)

Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o szkoleniu?

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w powyższym formularzu zgłoszeniowym przez administratora danych osobowych Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi (90 – 136) przy ul. Narutowicza 68 w celu aktywnego udziału w szkoleniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18.02.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144, poz. 1204 z 2002 r.) dotyczących oferty edukacyjnej WZ UŁ.