Newsletter studencki

Imię i nazwisko*

Adres email*

Wybierz kierunek studiów z listy:

Zapisuję się na subskrypcję bezpłatnego newslettera, w ramach której będę otrzymywać informacje o bieżących informacjach związanych z procesem dydaktycznym oraz sprawami naukowymi, zapowiedzi i relacje wydarzeń, a także informacje o kursach, szkoleniach, warsztatach, czy konkursach. Subskrypcja może zostać przeze mnie anulowana w każdym momencie.

Uwaga! Jeżeli masz problemy techniczne z zaznaczeniem pola zgody napisz na: newsletter.wz@uni.lodz.pl

Informacja o przetwarzaniu danych dla subskrybentów Newslettera dla studentów Wydziału Zarządzania UŁ

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź;

2. Inspektor Ochrony Danych
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego: na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych UŁ pok. 203; e-mail: iod@uni.lodz.pl

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach subskrypcji i wysyłki Newslettera dla studentów Wydziału Zarządzania UŁ.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną przez Panią/Pana zgodę.

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania usunięcia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie.

5. Odbiorcy Twoich danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz stosownych umów zawartych z Uniwersytetem;

6. Prawa związane z przetwarzaniem
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
3) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeżeli dotyczy,
4) do przenoszenia danych osobowych na warunkach określonych w przepisach prawa,
5) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody,
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do korzystania przez Panią/Pana z subskrypcji.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. 2016.119.1) – „RODO”.