Zgłoszenie udziału w projekcie „Nakręć firmę”

Informacje o firmie


Pełna nazwa firmy (wymagane)

NIP (wymagane)

REGON (wymagane)


Ulica (wymagane)

Nr budynku (wymagane)

Nr lokalu (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Kod pocztowy

Województwo (wymagane)

Powiat

Telefon (wymagane)

Adres strony internetowej (wymagane)

Opis firmy (wymagane)


Dane zgłaszającego

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Telefon (wymagane)

Status (wymagane)
StudentAbsolwent

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn.29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883, na potrzeby rejestracji udziału w spotkaniu.