Szkolenie – Microsoft Excel bez tajemnic

Imię i nazwisko*

Telefon kontaktowy*

E-mail*

Nazwa i adres firmy*

Stanowisko*

NIP firmy, jeśli faktura ma być wystawiona na firmę

Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o szkoleniu?

Akceptuję warunki regulaminu* Regulamin

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w powyższym formularzu zgłoszeniowym przez administratora danych osobowych Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi (90 – 136) przy ul. Narutowicza 68 w celu aktywnego udziału w szkoleniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia.*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18.02.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144, poz. 1204 z 2002 r.) dotyczących oferty edukacyjnej WZ UŁ.

*Pola wymagane

⇒Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji szkolenia, a za zgodą osoby zgłaszającej się również w celu marketingu bezpośredniego, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
⇒Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit a) ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.
⇒Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu. Brak podania danych uniemożliwi jej zawarcie.
⇒Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych poprzez stronę zgloszenia.wz.uni.lodz.pl jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi (90 – 136) przy ul. Narutowicza 68. Możesz się z nami skontaktować poprzez wysłanie wiadomości na adres: iod@uni.lodz.pl
⇒Dane identyfikacyjne i kontaktowe będą przechowywane przez 6 miesięcy, a dane rozliczeniowe przez 5 lat po dacie szkolenia.
⇒Dane przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez osobę zgłaszającą się zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
⇒Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
⇒Odbiorcami danych osobowych są:
a) dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronach internetowych Administratora danych;
b) podmioty zajmujące się realizacją działań: PR, reklamowych, promocyjnych, informacyjnych i marketingowych na rzecz Administratora danych.