IV Piknik Rodzinno-Sportowy WZ-ki

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Osoba towarzysząca (dorosła):

Dzieci:

Wiek dzieci (proszę wpisać po przecinku):

Liczba dzieci biorących udział w grze terenowej:

Biorę udział wraz z dzieckiem w turnieju celnościowym:

Adres email:

Jestem pracownikiem Wydziału Zarządzania UŁ i chcę wziąć udział w IV Pikniku Rodzinno-Sportowym WZ-ki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883, na potrzeby rejestracji udziału w wydarzeniu.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

1. Administratorem Twoich danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi (90 – 136) przy ul. Narutowicza 68. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@uni.lodz.pl lub pisząc na adres korespondencyjny Administratora. Możesz kierować do niego wszystkie pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
2. Masz prawo do dostępu do swoich danych, żądania ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
3. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będziesz mógł zarejestrować się na wydarzenie. W każdej chwili możesz odwołać tę zgodę, jednak nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed jej odwołaniem.
4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest, w zakresie objętym wyrażoną zgodą - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
5. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
a) dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronach internetowych Administratora danych;
b) podmioty zajmujące się realizacją działań: PR, reklamowych, promocyjnych, informacyjnych i marketingowych na rzecz Administratora danych.
6. Twoje dane nie będą przekazywane do tzw. państw trzecich czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu:
a) odwołania zgody na ich przetwarzanie;
b) zakończenie realizacji działań związanych z organizacją wydarzenia.